Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Patakyová, M. - Mamojka, M. - Duračinská, J. a kol.: Hospodárske právo. II. diel

Patakyová, M. - Mamojka, M. - Duračinská, J. a kol.: Hospodárske právo. II. diel
Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019 strán 312 ISBN 978-80-571-0090-4
Po prvom diele učebnice hospodárskeho práva kolektívu autorov sa v predkladanej monografii predstavuje základné penzum statí týkajúcich sa predovšetkým konkurzného práva vrátane častí o reštrukturalizácii a oddlžení, ako aj verejného obstarávania. Kniha je tak systematicky rozdelená do štyroch častí nasledujúcich po ekonomickom úvode do problematiky.
Práve
Ekonomický úvod
oboznamuje čitateľov s hospodárskymi atribútmi konkurzného práva, odlíšené sú v ňom ekonomiky zvykové, príkazové, trhové a zmiešané. Okrem organizácie hospodárstva je súčasťou ekonomického úvodu aj vplyv štátu a jeho ingerencie do oblasti ekonomiky, obdobne ako regulačné bariéry pre vstup na trh.
Prvá časť
Konkurz
je klasifikovaná na 11 kapitol a venuje sa v poradí 2. časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, teda konkurznému konaniu. Táto časť je uvedená leitmotívom úpadkového práva aj povinnosťou predchádzať insolvencii v rámci prevenčnej normy. Samotný úpadok súvisiaci s insolvenciou, resp. predĺžením sa podľa autora stáva pri obchodných spoločnostiach hroziacim, ak pomer vlastného imania a závä
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).