Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Péče o zdraví

Základní ustanovení tohoto smluvního typu určuje, že smlouvou o péči o zdraví se zavazuje poskytovatel vůči příkazci pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať je jím příkazce nebo třetí osoba. Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno. O těchto otázkách pojednává tento článek.1)
The basic provision of this type of contract stipulates that the health care contract obliges the provider to take care of the health of the treated person, whether it is the principal or a third party, in the course of his profession or subject of activity. The Client shall pay the Provider a remuneration, if agreed. These issues are dealt with in this article.
MAREK, K.: Péče o zdraví; Justičná revue, 72, 2020, č. 3, s. 389 - 392.
 

Mezi smluvními typy ve čtvrté části občanského zákoníku má svoje místo i Díl 9 s nadpisem Péče o zdraví (§ 2636 - § 2651). Jde o novou soukromoprávní úpravu.
Základní ustanovení tohoto smluvního typu určuje, že smlouvou o péči o zdraví se zavazuje poskytovatel vůči příkazci pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať je jím příkazce nebo třetí osoba. Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno. To neplatí, stanoví-li jiný právní předpis, že se péče o zdraví hradí výlučně z jiných zdrojů.
Kromě občanského zákoníku (dále také "občan. zák.") upravuje zdravotní služby zejména jiný (zvláštní) zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a dále zejména zák. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.
Před přijetím občan. zák. neexistovala taková soukromoprávní úprava; judikatura posuzovala dané vztahy podle zásad úpravy smlouvy o dílo, resp. smlouvy o úpravě a opravě věci.
2)
Osoba, která péči poskytuje, má právo na odměnu:
-
pokud byla sjednána
-
nevylučuje-li to zvláštní úprava (poskytovatel nesmí přijmout úplatu od pojištěnce zdravotního pojištění).
Občanský zákoník demonstrativně uvádí, že péče o zdraví zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu. A dále určuje, že jde o všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného, a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav.
Péčí o zdraví však není činnost spočívající jen v prodeji léků nebo jejich převodu. V současné době však jednají lékárníci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, aby při prodeji léků měli právo účtovat i určitou částku za poskytování poradenství. Argumentují tím, že jejich činnost při volném prodeji léků není jen pouhým prodejem. Řešením by příp. mohlo být zahrnutí určité částky do ceny volně prodejných léků, nikoliv léků poskytovaných na lékařský předpis, u kterých poskytuje rady zásadně lékař.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).