Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehľad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. augusta do 15. septembra 2020 - G. L. proti Taliansku

G. L. proti Taliansku
rozsudok z 10. septembra 2020 k sťažnosti č. 59751/15 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 2 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na vzdelanie) v kontexte špecializovaného vzdelávania pre dieťa s autizmom
Sťažovateľka, G. L., je talianska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 2004 a žije v meste Eboli v Taliansku.
Od roku 2007, keď začala navštevovať materskú školu, dostávala od učiteľa špeciálnu pomoc 24 hodín týždenne, v súlade so zákonom č. 104/1992, s cieľom zlepšiť jej inklúziu a socializáciu v škole a v triede a tiež jej samostatnosť.
Počas prvého roku základnej školy (školský rok 2010/2011) však bola táto špeciálna pomoc zrušená a sťažovateľka musela opakovať ročník.V auguste 2011 a januári 2012 rodičia dieťaťa dvakrát požiadali samosprávu v meste Eboli o to, aby ich dcéra dostávala špecializovanú pomoc, ktorú umožňuje zákon, avšak samospráva na ich žiadosť neodpovedala.
Od januára 2012 rodičia pre svoju dcéru zaplatili súkromného asistenta, aby dostávala pomoc pri učení. O dva mesiace neskôr ich príslušný orgán informoval, že by osobitnú pomoc od štátu bolo ťažké obnoviť. Nariadil preto zaplatenie odškodnenia za nerešpektovanie práva sťažovateľky získať špeciálnu pomoc, ktorú ustanovuje zákon. Žiadosť sťažovateľov bolazamietnutá v novembri 2012.
Sťažovate
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).