Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehľad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. septembra 2021 do 15. októbra 2021 - J.C. a ostatní proti Belgicku

rozsudok z 12. októbra 2021 k sťažnosti č. 11625/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu) v kontexte imunity Svätej stolice voči jurisdikcii vnútroštátnych súdov

Sťažovatelia sú belgickí, francúzski a holandskí štátni príslušníci. Tvrdia, že v detstve sa stali obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckych kňazov.
V júli 2011 sťažovatelia podali žalobu na Súd prvej inštancie v Ghente, v ktorej namietali systémové nedostatky v spôsobe, akým sa cirkev zaoberala známym problémom sexuálneho zneužívania v jej kruhoch. Žaloba bola podaná proti Svätej stolici, ako aj proti arcibiskupovi katolíckej cirkvi v Belgicku a jeho dvom predchodcom, niekoľkým biskupom a dvom náboženským združeniam rehoľných rádov.
Na základe svojej žaloby podľa článkov 1382 a 1384 Občianskeho zákonníka sťažovatelia žiadali, aby boli žalovaní spoločne a nerozdielne uznaní zodpovednými za škody, ktoré sťažovatelia utrpeli v dôsledku namietaného sexuálneho zneužívania katolíckymi kňazmi alebo príslušníkmi náboženských reholí. Takisto tvrdili, že žalovaní by mali byť spoločne a nerozdielne zaviazaní zaplatiť odškodnenie vo výške 10 000 EUR každému z nich z dôvodu politiky katolíckej cirkvi nehovoriť o probléme sexuálneho zneužívania.
V októbri 2013 Súd prvej inštancie v Ghente odmietol svoju pôsobnosť vo vzťahu k Svätej stolici. Vo februári 2016 Odvolací súd v Ghente potvrdil toto rozhodnutie. Najmä konštatoval, že nemá dostatočný jurisdikčný základ na to, aby rozhodol o žalobe žalobcov z dôvodu imunity Svätej stolice pred právnym konaním v Belgicku. Takisto uviedol, že Belgicko uznáva Svätú stolicu ako cudzí, suverénny subjekt s rovnakými právami a povinnosťami, ako má štát.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).