Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehľad rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci december 2019 - I. L. proti Švajčiarsku

I. L. proti Švajčiarsku
rozsudok z 3. decembra 2019 k sťažnosti č. 72939/16 pre porušenie článku 5 ods. 1 Dohovoru (právo na slobodu a bezpečnosť) v kontexte preventívnych opatrení uložených na základe ustanovení trestného poriadku aplikovaných
per analogiam
Sťažovateľ je švajčiarsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1988.
Dňa 24. júna 2011 Najvyšší súd kantónu Bern potvrdil rozsudok Krajského súdu Jura Bernese-Seeland, ktorý odsúdil sťažovateľa na 14 mesiacov odňatia slobody a uložil mu tiež ochranné liečenie. Výkon trestu odňatia slobody bol odložený až do vykonania ochranného liečenia. Rozsudok nadobudol právoplatnosť.
Podľa článku 59 švajčiarskeho Trestného zákona doba ochranného liečenia by nemala presiahnuť päť rokov, no v prípade, že podmienky podmienečného prepustenia po piatich rokoch nie sú splnené, sudca môže na žiadosť vykonávajúceho orgánu nariadiť predĺženie opatrenia najviac o ďalších päť rokov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).