Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiaci február 2020 - Paixăo Moreira Sá Fernandez proti Portugalsku

Paixăo Moreira Sá Fernandez proti Portugalsku
rozsudok z 25. februára 2020 k sťažnosti č. 78108/14 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte odsúdenia za záznam rozhovoru korupčného charakteru, ktorý tajne nahral agent
Sťažovateľ je portugalský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1954 a žije v Lisabone. Je právnik.
V januári 2006 sťažovateľa kontaktoval podnikateľ, manažér investičnej spoločnosti, s cieľom prediskutovať s ním problematiku spoločného záujmu. Obaja muži sa stretli o niekoľko dní neskôr a počas rozhovoru podnikateľ ponúkol sťažovateľovi určitú sumu peňazí, aby sťažovateľ presvedčil svojho brata, člena Mestskej rady Lisabonu, aby stiahol svoje námietky proti zmluve uzavretej medzi týmto podnikateľom a mestskou radou.
Sťažovateľ tajne rozhovor nahrával. Nahrávku postúpil polícii, s ktorou spolupracoval ako agent v trestnom konaní vedenom proti podnikateľovi. Obaja muži sa neskôr niekoľkokrát znovu stretli, aby prediskutovali podrobnosti dohody vo veci námietok brata sťažovateľa proti uvedenej zmluve.
Vo februári 2006 bolo proti podnikateľovi vznesené obvinenie pre podplácanie. V roku 2012 ho najvyšší súd odsúdil na 5 rokov odňatia slobody s podmienečným odkladom a na peňažný trest vo výške 200 000 EUR, ktoré sa stali príjmom štátnej pokladnice.
Podnikateľ zároveň podal sťažnosť proti sťažovateľovi za nezákonné nahrávanie ich prvého str
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).