Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XII/2020 (48/2017) - Vzťah spoločného a súhrnného trestu

Zo súdnej praxe, č. 5/2017, s. 228 - 230.

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 To 119/2013, týkajúci sa
§ 41 ods. 3, § 42 ods. 1, 2 Trestného zákona


Skutkový stav:

Krajský súd na odvolanie obžalovaného proti rozsudku súdu prvého stupňa podľa § 321 ods. 1 písm. d), ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil v napadnutom rozsudku celý výrok o treste a výrok o zrušení výrokov o trestoch v skoršom trestnom rozkaze toho istého okresného súdu, sp. zn. 3T 141/2012 z 22. februára 2013 a v jeho skoršom rozsudku sp. zn. 1T 11/2013 zo 4. februára 2013 a podľa § 322 ods. 3 TP pri nezmenenom výroku o vine v rozsudku súdu prvého stupňa uložil obžalovanému podľa § 212 ods. 4 Trestného zákona (ďalej ak "TZ") s použitím § 36 písm. l), § 37 písm. m) a § 38 ods. 2, § 41 ods. 2, 3 TZ spoločný úhrnný trest odňatia slobody na 4 (štyri) roky a 2 (dva) mesiace.

Podľa § 48 ods. 2 písm. a) TZ na výkon uloženého trestu odňatia slobody zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Ďalej vyslovil, že o výroky o náhrade škody (§§ 287 ods. 1, 288 ods. 1, 288 ods. 2 TP) zostávajú týmto zrušením nedotknuté.

Z odôvodnenia:

Okresný súd P. rozsudkom podľa § 41 ods. 3 TZ zrušil výroky o vine, treste a náhrade škody vo vzťahu k obžalovanému (ďalej len "obž.") J. M. v trestnom rozkaze Okresného súdu P., sp. zn. 3T 141/2012 z 22. februára 2013, právoplatného 27. marca 2013, ako aj výroky o vine, treste a náhrade škody v rozsudku Okresného súdu P., sp. zn. 1T 11/2013 zo 4. februára 2013, právoplatného 4. februára 2013 a obž. J. M. uznal za vinného v bodoch:

1 až 11 - z pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), f), ods. 3 písm. a) TZ sčasti spolupáchateľstvom podľa § 20 TZ, sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 TZ v jednočinnom súbehu s pokračovacím prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 TZ sčasti v jednočinnom súbehu s pokračovacím prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).