Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXIX/2019 (39/2017)

Zo súdnej praxe, č. 4/2017, s. 187 – 188.

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 Tos 29/2011, týkajúce sa

§ 142 a § 146 Trestného poriadku


Skutkový stav:

Krajský súd na sťažnosť obvineného D. V. uvedeným uznesením z 24. marca 2011 podľa § 194 ods. 1 Trestného poriadku (ďalej aj „TP“) zrušil v celom rozsahu uznesenie Okresného súdu B. n. B, sp. zn. 1T 75/2009.

Z odôvodnenia:

Prokurátor Okresnej prokuratúry B. n. B. podal 14. októbra 2009 na obžalovaného D. V. obžalobu Pv 730/2008, v ktorej mu kladie za vinu, že sa mal dopustiť zločinu týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) až c) TZ v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) TZ s odkazom na § 139 ods. 1 písm. a) a ) TZ, ...

... ktorých sa mal dopustiť tak, že presne nezisteného času v roku 2004 až do 1. novembra 2008 opakovane v rodinnom dome č. 252 a v priľahlých priestoroch svojho hospodárstva svojich maloletých synov T. V. a F. V. nútil pracovať na poli, a to popoludní po ich príchode zo školy, resp. aj počas víkendov pod nátlakom, vyhrážaním sa bitkou, ďalej si museli sa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).