Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXXII/2020 (7/2018)

Zo súdnej praxe, č. 1/2018, s. 38 - 40.

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 Tos 112/2014, týkajúci sa
§ 79 ods. 3 Trestného poriadku
§ 238 ods. 3 Trestného poriadku


Skutkový stav:

Krajský súd v Trenčíne uvedeným uznesením na neverejnom zasadnutí 8. augusta 2014, z podnetu sťažnosti obvineného A. K. proti uzneseniu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, sp. zn. 2 T 113/2014 z 31. júla 2014, podľa § 194 ods. 1 ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj „TP“) zrušil v napadnutom uznesení výrok, ktorým bola podľa § 79 ods. 3 TP zamietnutá žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu. Ďalšie výroky označeného uznesenia ostali týmto zrušením nedotknuté.

 

Z odôvodnenia:

Prokurátorka Okresnej prokuratúry N. M. n./ V. podala na A. K. obžalobu 18. júla 2014, v ktorej mu kládla za vinu, že sa mal dopustiť prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) a c) Trestného zákona (ďalej aj „TZ“) s použitím § 138 písm. b) TZ na tom skutkovom základe, že ako otec maloletej S. S. v období od 1. októbra 2009 do 21. mája 2014 si riadne neplní vyživovaciu povinnosť v Novom Meste nad Váhom a inde, ktorá mu vyplýva z ustanovenia Zákona o rodine a z rozsudku Okresného súdu v N. M. n./ V. č. k. 7P/47/2008-332 z 11. februára 2009, ktorým mu bola určená vyživovacia povinnosť na maloletú S. 100 eur mesačne k rukám I. S., túto riadne neplnil s výnimkou 9. januára 2010, kedy uhradil 200 eur, 18. mája 2010 sumu 100 eur, 22. júla 2010 sumu 100 eur, 12. júla 2013 sumu 200 eur a 27. marca 2014 prostredníctvom exekútora sumu 788,35 eur, pričom v sledovanom období nepoberal dávky v nezamestnanosti, nebol poberateľom dávky alebo príspevku v hmotnej núdzi, nebol evidovaný v evidencii nezamestnaných, pracoval v spoločnosti McDonald vo Viedni s čistým mesačným príjmom 800 eur, čím spôsobil dlh na výživnom v sume 4 211,65 eur k rukám I. S., hoci trestným rozkazom Okresného súdu N. M. n./ V., č. k. 2 T 201/2008-118 z 25. júna 2008, právoplatným 20. augusta 2008 bol odsúdený pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).