Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - Dušan KOVÁČIK proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 22. apríla 2021 k sťažnosti č. 18900/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 22. apríla 2021 vo výbore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Viktoriya Maradudina,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
vzhľadom na uvedenú sťažnosť podanú 17. apríla 2020,
vzhľadom na stanovisko predložené žalovanou vládou, po prerokovaní rozhoduje takto:
KONANIE
Sťažovateľ je slovenský občan, narodený v roku 1945, žijúci v Bratislave. Sťažovateľ bol zastúpený pani J. V. Žvachovou, advokátkou vykonávajúcou svoju prax v Bratislave.
Sťažnosť sťažovateľa podľa článku 6 ods. 1, týkajúca sa neprimeranej dĺžky občianskoprávneho konania, bola oznámená vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
FAKTY
Sťažovateľ podal na Okresný súd Bratislava I (ďalej len "okresný súd") žalobu, týkajúcu sa jeho spoluvlastníckeho práva. Rozhodnutím z 3. júla 2020 bola jeho žaloba zamietnutá. V súčasnosti prebieha k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).