Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Svák, Ján - Gregor Martin: Karol Plank dielo a doba, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, strán 479

Karol Plank: Dielo a dobaZostavovatelia a autori sprievodného textu publikácie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., z Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty UK v Bratislave a JUDr. Martin Gregor, PhD., z Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva Právnickej fakulty UKv Bratislave chceli touto publikáciou vzdať poctu profesorovi Karolovi Plankovi ako nevšednej osobnosti slovenskej právnej vedy a jeho myšlienkovému odkazu. Nemali zámer, aby publikácia bola len právno-historickou retrospektívou. Ako sa píše v úvode:
Oboch zostavovateľov pri jej príprave viedolmotív, aby spomienka na vedecké dielo profesora Planka zároveň ponúkla (nielen) mladej generácii a aplikačnej právnej praxi podnety na ďalšie úvahy o aktuálnom vývoji slovenskej civilistiky, najmä teraz, keď stojí pred nastupujúcou etapou, zosobnenou v nádejach na prijatie Občianskeho zákonníka.
Publikácia, ako uvádzajú sami zostavovatelia, nadväzuje najmä na "
Výber z diela a myšlienok"
akademika Štefana Lubyho.
1)
Výberu z publikačnej činnosti profesora Planka predchádza časť pojednávajúca o jeho živote, s akcentom na vi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).