Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tatiana Volárová proti Slovenskej republike a 2 ďalšie sťažnosti

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 5. apríla 2022 ako výbor v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Davor Derenčinovic,
sudcovia,
a Liv Tigerstedt,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosti č. 56079/21, 57743/21 a 58274/21, podané na Súd proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") v rôznych dňoch uvedených v pripojenej tabuľke sťažovateľmi tam uvedenými (ďalej len "sťažovatelia"), ktorých zastupoval pán O. Urban, advokát pôsobiaci v Bratislave;
po neverejnom prerokovaní, rozhodol takto:
PREDMET PRÍPADU
1. Sťažnosti sa týkajú neprimeranej dĺžky konania a neexistencie účinného prostriedku nápravy v tomto ohľade.
A. Sťažnosť č. 56079/21 (prvá sťažovateľka)
2. Dňa 26. februára 2021 podala prvá sťažovateľka na Súd svoju prvú sťažnosť (č. 12981/21), v ktorej sa sťažovala na neprimeranú dĺžku občianskoprávneho konania, ktoré iniciovala na vnútroštátnych súdoch 12. januára 2017 (sp. zn. 12 Cpr 2/2017).
3. Dňa 8. apríla 2021 bola táto sťažnosť oznámená vláde a po predložení jej vyjadrenia bola 10. novembra 2021 vyhlásená za zjavne nepodloženú (pozri
Volárová proti Slovenskej republike
rozh. [výbor], č. 12981/21, 10. november 2021).
4. Dňa 15. novembra 2021 podala prvá sťažovateľka na Súd aktuálne posudzovanú sťažnosť a sťažovala sa na neprimeranú dĺžku presne toho istého konania. Vo formulári svojej sťažnosti osobitne uviedla, že "súčasná sťažnosť" nie je totožná so žiadnou inou sťažnosťou, ktorú podala na Súd, a že to bolo prvýkrát, čo predložila napadnuté konanie na preskúman
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).