Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tomáš Lörinc proti Slovenskej republike a 16 ďalších sťažností

rozhodnutie z 5. apríla 2022 k sťažnosti č. 27877/21 pre porušenie článku 35 ods. 3 Dohovoru (neprijateľnosť sťažnosti z dôvodu ratione personae)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 5. apríla 2022 ako výbor v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Davor Derenčinovic,
sudcovia,
a Liv Tigerstedt,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosti uvedené v pripojenej tabuľke, podané na Súd proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") sťažovateľmi uvedenými v pripojenej tabuľke (ďalej len "sťažovatelia") v rôznych dňoch tam uvedených;
po neverejnom prerokovaní, rozhodol takto:
PREDMET PRÍPADU
1. Po vypuknutí pandémie Covid-19 prijala vláda Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ") sériu opatrení na odvrátenie a zmiernenie následkov pandémie.
2. Sťažnosti sa týkajú množstva nariadení a opatrení prijatých vládou a ÚVZ v období od 11. marca 2020 do 15. mája 2021. Napadnutými opatreniami boli zavedené rôzne formy lock-downu, obmedzenia práva na slobodu zhromažďovania a združovania, ako aj povinnosť nosiť ochranné tvárové rúško. Boli stanovené aj rôzne výnimky z obmedzení, tie však boli podmienené absolvovaním testu na Covid-19 s negatívnym výsledkom. Opatrenia sa časom vyvíjali, spočiatku platili na celom území štátu a neskôr sa prispôsobovali pandemickej situácii v rôznych regiónoch.
3. Sťažovatelia, ktorých zastupoval jediný právny zástupca, pán P. Weiss, advokát pôsobiaci v Bratislave, sa odvolávajú na takmer všetky ustanovenia Dohovoru a používajúc rovnaké všeobecné formulácie sa sťažujú na povinnosť nosiť ochranné tvárové rúško a podmienku podstúpenia testu na Covid-19 s negatívnym výsledkom pre uplatnenie výnimky z rôznych obmedzení.
POSÚDENIE SÚDOM
4. Vzhľadom na rovnaký predmet sťažností a námietok vznesených sťažovateľmi, Súd považuje za vhodné preskúmať ich spoločne v jedinom rozhodnutí.
5. Súd znovu opakuje, že na to, aby bolo možné podať návrh podľa článku 34 Dohovoru, musí byť osoba, mimovládna orga
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).