Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tomáš PAPAJ proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 18. októbra 2022 k sťažnostiam č. 41510/16 a 81651/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 18. októbra 2022 vo výbore v zložení:

Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Davor Derenčinović, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zastupujúca tajomníčka sekcie,

berúc do úvahy:

dve sťažnosti proti Slovenskej republike podané na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) 11. júla 2016 a 27.novembra 2017 slovenským štátnym príslušníkom Tomášom Papajom, narodeným v roku 1983, trvalým pobytom v Liptovskom Hrádku (ďalej len „sťažovateľ“), ktorého pred Súdom zastupuje M. Antal, advokát pôsobiaci v Trnave;

rozhodnutie o oznámení uvedených sťažností podľa článku 6 ods. 1 a článkov 8 a 13 Dohovoru vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), zastúpenej jej zástupkyňou, M. Pirošíkovou, ktorú vo funkcii vystriedala M. Bálintová, a o vyhlásení zvyšku sťažností za neprijateľné;

stanoviská strán;

po prerokovaní rozhoduje takto:

PREDMET PRÍPADU
1. Prípad sa týka údajného chýbajúceho súdneho prieskumu a údajnej rozdielnej súdnej praxe v tejto otázke v súvislosti s disciplinárnou sankciou a zamietnutím návštevy priamym kontaktom sťažovateľovi v kontexte výkonu trestu odňatia slobody za drogový trestný čin.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).