Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci december 2020 - AsDAC proti Moldavsku

AsDAC proti Moldavsku
Sťažovateľ je moldavská mimovládna organizácia so sídlom v Kišiňove založená na účely kolektívnej správy autorských práv a súvisiacich práv svojich členov.
V decembri 2005 vláda nariadila, aby v roku 2006 Národná banka Moldavska vydala štyri pamätné strieborné mince. Banka vyhlásila súťaž na výber dizajnu mincí a vybrala grafické návrhy a modely L. C. a O. C.
Autori L. C. a O. C. zverili exkluzívnu správu práv k svojim dielam sťažovateľovi. Podľa dohody bol sťažovateľ jediný oprávnený vydávať licencie pre použitie týchto diel a vyberať za ne odmeny. L. C. a O. C. nemohli prijímaťžiadne licenčné poplatky priamo od používateľa ich diela. Naopak, sťažovateľ sa, okrem iného, zaviazal poskytnúť im príslušnéodmeny a iniciovať súdne konanie v ich mene na obranu ich práv.
V júni a auguste 2006 Národná banka Moldavska vyrazila štyri pamätné mince podľa návrhov L. C. a O. C. V novembri 2006 sťažovateľ žiadal od banky finančnú čiastku približne 11 800 EUR ako náhradu peňažnej škody a nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla autorom, za protiprávne použitie ich diel, pretože banka si riadne nevyžiadala ich súhlas s použitím diela ani nezaplatila za toto použitie.
V decembri 2006 Národná banka Moldavska zamietla nároky sťažovateľa ako neopodstatnené.
Sťažovateľ inicioval konanie proti banke, v ktorom žiadal odškodnenie peňažnej škody a nemajetkovej ujmy a vrátenie umeleckých diel vytvorených L. C. a O. C. V marci 2007 Odvolací súd v Kišiňove čiastočne potvrdil nárok sťažovateľa a zaviazal banku na zaplatenie približne 6 000 EUR a na vrátenie originálov diel. Banka po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).