Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci marec 2021 - Benitez Moriana a Inigo Fernandez proti Španielsku

Benitez Moriana a Inigo Fernandez proti Španielsku
Sťažovatelia sú španielski štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1977 a 1976 a žijú v meste Jaca v Španielsku a v Madride.
Prípad sa týka porušenia práva sťažovateľov na slobodu prejavu z dôvodu ich trestného odsúdenia za zverejnenie otvoreného listu v miestnych novinách, v ktorom namietajú konanie sudcu v konaní, ktoré sa ich týkalo.
Sťažovatelia sú členovia rady Plataforma Ciudadana Aguilar Natural, neziskovej organizácie založenej 19. apríla 2008 s cieľom podporovať udržateľný ekonomický rozvoj, využívajúc prírodné zdroje v rámci ich regenerácie a zabezpečujúc konzerváciu krajiny a prírodného prostredia dediny Aguilar del Alfambra (Teruel).
Dňa 14. augusta 2007 Watts Blake Bearner Espana S.A. (WBB), ako držiteľ zmluvy na ťažbu, požiadal mestskú radu o environmentálnu licenciu pre klasifikované činnosti. Žiadosť najprv bola vybavená kladne, ale potom bola znovu preskúmaná. Bola potrebná druhá technická analýza, ktorú vykonal 31. marca 2008 architekt.
Vzhľadom na protichodné rozhodnutia si súd v správnom konaní vyžiadal ďalšie expertné stanovisko.
Dňa 11. marca 2010 počas odvolacieho konania sťažovatelia zverejnili otvorený list adresovaný prvostupňovému sudcovi v miestnych novinách, v tomto znení:
______________________________
"Otvorený list pani M. M., správnej sudkyni Teruelu
Pani M. M.,
vzhľadom na rozsudok č.... vydaný Vaším súdom v spore medzi WBB a mestskou radou mesta Aguilar del Alfambra, ktorým sme viazaní, hoci vôbec nie je spravodlivý, ste preukázali Vašu zaujatosť a nedostatok kompetentnosti.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).