Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. júna do 15. júla 2022 - M.D. a ostatní proti Španielsku

rozsudok z 28. júna 2022 k sťažnosti č. 36584/17 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte vedenia policajných záznamov o katalánskych sudcoch, ktorí vyjadrili určité názory na nezávislosť Katalánska

Sťažovatelia sú 20 španielski štátni príslušníci, ktorí vykonávajú funkcie sudcov a súdnych zamestnancov ("magistrats") v Katalánsku.
Vo februári 2014 spolu s ďalšími 13 sudcami podpísali manifest, ktorý vyjadroval ich názor, že katalánsky ľud by mal mať "právo rozhodnúť" (t.j.rozhodnúť o nezávislosti Katalánska) podľa ústavy a medzinárodného práva.
V marci 2014 noviny
La Razón
zverejnili článok o ich manifeste s názvom "Spolčenie 33 separatistických sudcov". Článok obsahoval osobné údaje a fotografie sťažovateľov (získané z policajnej databázy).
Po sťažnosti sťažovateľov sa začalo trestné konanie. Sťažovatelia sa domáhali náhrady škody. Sťažnosť bola zamietnutá vyšetrujúcim sudcom z Madridu, ktorý konštatoval, že hoci "...vyšetrované skutočnosti boli trestným činom, ...neexistuje dostatok dôkazov pre vyvodenie zodpovednosti konkrétnej osoby". Sťažovatelia podali odvolanie. V reakcii na odvolanie ten istý vyšetrujúci sudca znovu zopakoval, že za skutkové okolnosti nemožno vyvodiť zodpovednosť voči konkrétnej osobe, a odvolanie zamietol. Sťažovatelia znovu podali odvolanie, ktoré bolo zamietnuté v apríli 2016.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).