Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. apríla do 31. mája 2022 - Bumbes proti Rumunsku

rozsudok z 3. mája 2022 k sťažnosti č. 18079/15 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) interpretovaného z hľadiska článku 11 Dohovoru (sloboda zhromažďovania a združovania) v kontexte protestu proti banskej činnosti v oblasti zapísanej do zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Sťažovateľ je rumunský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1981 a žije v Curtea de Arges v Rumunsku. Je známy aktivista a zakladajúci člen a predseda občianskeho združenia Asociatia Miscarea Civics Militia Spirituals. Zúčastnil sa protestnej kampane proti ťažbe zlata a striebra, pri ktorej by sa využíval aj kyanid, v Rosia Montanä na severozápade Rumunska. Táto oblasť je zaradená do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Dňa 28. augusta 2013 sa sťažovateľ a ďalší traja protestujúci pripútali k jednej zo vstupných bariér hlavnej vládnej budovy, kde držali symboly. Protest natáčal bližšie neurčený známy sťažovateľa. Protestujúci odmietli odísť, keď ich o to požiadala polícia. Polícia odstránila závory, ku ktorým boli pripútaní, a naložila protestujúcich, vrátane sťažovateľa, do policajných áut.
Počas výsluchov protestujúci vysvetlili, že ich zámerom bolo zvýšiť povedomie verejnosti a urobiť niečo konkrétne pri hľadaní riešenia problému s baňou, keďže predchádzajúce petície boli ignorované.
Sťažovateľovi bola uložená pokuta 500 lei (asi 113 EUR) za porušenie niektorých noriem spoločenského spolužitia a za porušenie verejného poriadku a pokoja (zákon 61/1991). Podľa polície ústne uznal svoje činy, ale odmietol podpísať zápisnicu.
V septembri 2013 sťažov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).