Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. apríla do 31. mája 2022 - L. F. proti Maďarsku

 

rozsudok z 19. mája 2022 k sťažnosti č. 621/14 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie obydlia) v kontexte kontroly obydlia rómskej rodiny s cieľom overiť dodržanie právnej úpravy regulujúcej získanie príspevkov na bývanie

 

Sťažovateľ, už zosnulý, bol maďarský štátny príslušník. Narodil sa v roku 1956 a žil v meste Gyöngyöspata v Maďarsku. Vdova po sťažovateľovi a jeho deti pokračovali v konaní v jeho mene.
Dňa 13. októbra 2011 delegácia úradu starostu sprevádzaná políciou prišla do domu sťažovateľa. Delegácia skontrolovala a premerala každú izbu v dome sťažovateľa, zatiaľ čo policajti čakali vonku. Sťažovateľ nebol informovaný o účele návštevy. Ostatné rómske rodiny v Gyöngyöspata boli takisto podobným spôsobom skontrolované.
Kontrola bola ostentatívne vykonaná v kontexte prípravy starostu mesta Gyöngyöspata na zavedenie sociálneho mechanizmu založeného na myšlienke, že benefity by mali byť vyplácané len tým rezidentom, ktorí prispievajú k rozvoju komunity a ktorí rešpektujú právo a poriadok.
Sťažovateľ podal dve trestné oznámenia, 19. októbra 2019 a 25. júna 2012, v ktorých namietal nezákonný vstup na súkromný pozemok. V druhom oznámení tiež upozornil na možný rasový motív kontroly.
Po výsluchu polícia dvakrát rozhodla, že nezačne vyšetrovanie. Sťažovateľ napa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).