Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. júna do 31. júla 2021 - Loquifer proti Belgicku

Loquifer proti Belgicku

rozsudok z 20. júla 2021 k sťažnostiam č. 79089/13, 13805/14 a 54534/14 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu) v kontexte pozastavenia výkonu mandátu bývalej sudkyne vymenovanej za členku Súdnej rady, a to z dôvodu jej trestného stíhania

Sťažovateľka je belgická štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1952 a žije v dedine Feluy v Belgicku. Ako sudkyňu na dôchodku ju Senát v júni 2012 vymenoval za členku CSJ (Súdnej rady) ako členku zastupujúcu nesudcov.
Vo februári 2013 bola sťažovateľka obvinená z trestných činov vrátane falšovania a používania falšovaných dokumentov, ktoré mala spáchať pri výkone funkcie predsedníčky súdu prvej inštancie v Nivelles v súvislosti s výberovým konaním jej nástupcu.
V máji 2013 CSJ na svojom zasadnutí prijala administratívne opatrenie, ktorým pozastavila sťažovateľke výkon jej povinností v rámci tohto orgánu na 6 mesiacov. Túto lehotu bolo možné znovu predĺžiť. Opatrenie nadobudlo účinnosť okamžite a malo sa zrušiť automaticky, ak hlavný prokurátor na Odvolacom súde v Bruseli rozhodne o zastavení trestného konania proti sťažovateľke. Odkladné opatrenie bolo niekoľkokrát predĺžené až do právoplatnosti rozhodnutia v trestnom konaní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).