Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. júna do 31. júla 2021 - M. A. proti Dánsku

M. A. proti Dánsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 9. júla 2021 k sťažnosti č. 6697/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte prieťahov pri spojení rodiny z dôvodu dočasného chráneného postavenia

Sťažovateľ je sýrsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1959 a žije v meste Marstal v Dánsku. V januári 2015 ušiel zo Sýrie a v apríli toho istého roka požiadal o azyl v Dánsku. Jeho manželka ostala v Sýrii.
Dňa 8. júna 2015 Imigračný úrad poskytol sťažovateľovi dočasnú ochranu na jeden rok v zmysle § 7 ods. 3 zákona o cudzincoch. Ochrana mala byť predlžovaná v ročných intervaloch. Neskôr bola táto ochrana zmenená na dočasnú ochranu podľa odseku 2 pre nesplnenie požiadaviek podľa odseku 3.
V novembri 2015 sťažovateľ požiadal o spojenie rodiny s jeho manželkou. Žiadosť bola zamietnutá v roku 2016, pretože sťažovateľ nemal miesto trvalého pobytu za posledné tri roky. Toto rozhodnutie potvrdila Rada pre odvolania imigrantov.
Sťažovateľ sa obrátil na súd. Namietal, že rozhodnutie bolo v rozpore s jeho právami podľa Dohovoru. Takisto tvrdil, že bol diskriminovaný v porovnaní s ľuďmi, ktorým bola poskytnutá ochrana. Žaloba bola zamietnutá v oboch stupňoch a nakoniec aj najvyšším súdom. Najvyšší súd uviedol v rozsiahlom odôvodnení a s poukazom na judikatúru Súdu toto:
"... počet nových prichádzajúcich určuje, či ďalšia integrácia bude úspešná aje nevyhnutné zachovať správnu rovnováhu pre zachovanie blaha a bezpečnosti spoločnosti. Naproti tom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).