Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. júna do 31. júla 2021 - Nórska Konfederácia odborových zväzov (LO) a Nórsky zväz zamestnancov dopravy (NTF) proti Nórsku

Nórska Konfederácia odborových zväzov (LO) a Nórsky zväz zamestnancov dopravy (NTF) proti Nórsku


rozsudok z 10. júna 2021 k sťažnosti č. 45487/17 pre porušenie článku 11 Dohovoru (sloboda zhromažďovania a združovania) v kontexte súdneho rozhodnutia o nezákonnosti bojkotu lodiarskej spoločnosti pracovníkmi dokov združenými v odboroch

Sťažovateľmi sú Nórsky zväz zamestnancov dopravy (NTF) a Nórska konfederácia odborových zväzov (LO). Ide o nórske odborové zväzy so sídlom v Osle. Založené boli v roku 1896 a 1899. NTF je zároveň členom LO.
V 70. rokoch sťažovatelia uzavreli rámcovú kolektívnu zmluvu s Konfederáciou nórskych podnikateľov (NHO), najväčšou organizáciou zamestnávateľov v Nórsku, a s Nórskym združením logistiky a nákladnej dopravy, ktorá vytvárala pevnú platobnú schému pre zamestnancov dokov v mnohých dôležitých prístavoch v Nórsku. Rámcová zmluva sa pravidelne obnovovala. V zmysle zmluvy bol vytvorený úrad v prístave Drammen, ktorý bol zodpovedný za zamestnávanie všetkých svojich stálych zamestnancov. Zastupoval pracovníkov a užívateľov prístavov.
V roku 2013 Holship Norge AS, pobočka dánskej spoločnosti Holship Holding A/S, sa rozhodla zamestnať štyroch zamestnancov v prístave, ktorí, okrem iných povinností, mali nakladať a vykladať jej lode. Spoločnosť nebola zmluvnou stranou rámcovej zmluvy. V dôsledku toho sa NTF rozhodla zorganizovať bojkot všetkých nákladov v prístave Drammen týkajúcich sa spoločnosti Holship. Od Mestského súdu v Drammen získala deklaratórny rozsudok, že bojkot bude v súlade so zákonom. Rozsudok potvrdil Vyšší súd Borgarting.
Spoločnosť Holship sa obrátila na najvyšší súd, ktorý si vyžiadal poradné stanovisko od Súdneho dvora členských štátov EFTA (European Free Trade Association - Európske združenie voľného obchodu), ktorý uviedol:
"Systém
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).