Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 15. októbra 2021 do 5. novembra 2021 - Kindlhofer proti Rakúsku

rozsudok z 26. októbra 2021 k sťažnosti č. 20962/15 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 2 Protokolu č. 7 k Dohovoru (právo na odvolanie v trestných veciach) v kontexte neoznámenia dopravnej nehody polícii

Kindlhofer proti Rakúsku
Sťažovateľ je rakúsky štátny príslušník,ktorý sa narodil v roku 1963 a žije v Grazi v Rakúsku. V roku 2012 mu bolo doručené oz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).