Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 15. októbra 2021 do 5. novembra 2021 - W. A. proti Švajčiarsku

rozsudok z 2. novembra 2021 k sťažnosti č. 38958/16 pre porušenie článku 5 ods. 1 Dohovoru (právo na slobodu a bezpečnosť), článku 7 ods. 1 Dohovoru (zákaz trestu bez zákona) a článku 4 Protokolu č. 7 (právo nebyť stíhaný alebo potrestaný dvakrát pre ten istý skutok) v kontexte preventívnej väzby osoby trpiacej závažnou duševnou poruchou po odpykaní trestu za vraždu

W. A. proti Švajčiarsku
Sťažovateľ je švajčiarsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1960. V súčasnosti sa nachádza vo väznici Pöschwies v Regensdorfe vo Švajčiarsku.
Začiatkom 90-tych rokov bol odsúdený na 20 rokov odňatia slobody za dve vraždy. Trpí duševnou poruchou, v dôsledku ktorej mal zníženú trestnú zodpovednosť za spáchané trestné činy. Táto porucha sa veľmi ťažko lieči. Všeobecný súd však rozhodol, že sťažovateľ predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť a uloženie preventívneho opatrenia by v praxi len ťažko presiahlo päť rokov.
Sťažovateľ si odpykával trest až do roku 2010. Potom bol na základe rozhodnutia prokurátora umiestnený do preventívnej väzby v súlade s novou právnou úpravou v trestnom zákone. V roku 2012 Federálny súd obnovil konanie proti sťažovateľovi. V rozhodnutí o obnove konania poukázal na niektoré skutočnosti, ktoré podľa jeho názoru neboli pôvodnej porote v prípade známe, vrátane toho, že jeho zdravotný stav nemožno zlepšiť liečbou.
V roku 2013 preventívnu väzbu potvrdil Okresný súd v Zürichu. Hoci nepreskúmal opätovne pôvodné skutky, poukázal na nedávnu správu psychiatra a na to, že podmienky preventív
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).