Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 15. septembra do 31. októbra 2020 - Bajčič proti Chorvátsku

Bajčič proti Chorvátsku
rozsudok z 8. októbra 2020 k sťažnosti č. 67334/13 pre porušenie článku 4 ods. 1 Protokolu č. 7 k Dohovoru (právo nebyť stíhaný alebo potrestaný dvakrát za ten istý skutok) v kontexte dopravného priestupku
Sťažovateľ je chorvátsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1966. V októbri 2004 sťažovateľ pri šoférovaní prekročil povolenú rýchlosť a spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej zomrela jedna osoba.
V júli 2006 mu priestupkový súd v Rijeke uložil pokutu za prekročenie rýchlosti pri riadení motorového vozidla a za opustenie miesta činu bez informovania polície. Rovnako mu bol uložený zákaz riadenia motorového vozidla na 6 mesiacov a do vodičského preukazu mu pribudlo 5 bodov.
Zároveň v júni 2005 štátny prokurátor v Rijeke vzniesol obžalobu proti sťažovateľovi pre spôsobenie dopravnej nehody so smrteľnými následkami. V marci 2011 Mestský súd v Rijeke uznal sťažovateľa vinným a uložil mu 1 rok a 6 mesiacov odňatia slobody. Rozsudok bol potvrdený v odvolacom konaní.Odvolacísúd zamietol argumenty sťažovateľa, že už bol potrestaný priestupkovým súdom.
Odvolací súd rozhodol, že trestný čin, ktorým spôsobil nebezpečenstvo pri cestnej premávke a nakoniec smrť, nebol klasifikovaný ako priestupok, takže v podstate nebol obvinený pre tie isté skutočnosti. Ďalšie odvolania na najvyšší súd a ústavný súd boli neúspešné.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).