Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v januári 2020 - Beizaras a Levickas proti Litve

Beizaras a Levickas proti Litve
rozsudok zo 14. januára 2020 k sťažnosti č. 41288/15 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a pre porušenie článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) v kontexte zodpovednosti štátu za ochranu jednotlivcov pred homofóbnym nenávistným prejavom
Sťažovatelia sú litovskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1996 a 1995. Žijú v mestách Kaunas a Panevežys.
Sťažovatelia tvoria pár rovnakého pohlavia. V decembri 2014 sťažovateľ Beizaras zverejnil na Facebooku ich spoločnú fotografiu zobrazujúcu ako sa bozkávajú. Fotografia sa stala virálnou a v Litve získala stovky komentárov. Komentáre väčšinou vyzývali sťažovateľov, aby sa nechali "vykastrovať", a obsahovali výzvy na ich zabitie, vyhubenie a upálenie z dôvodu ich homosexuality ("castrated", "killed", "exterminated" a "burned").
Sťažovatelia sa obrátili na mimovládnu organizáciu Národné združenie pre práva lesbičiek, gayov, bisexuálov a transrodovú príslušnosť, ktorého sú obaja členmi, a požiadali ju, aby podala trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní pre trestný čin navádzania k nenávisti a násiliu voči homosexuálom.
Prokurátor však rozhodol, že nezačne trestné stíhanie, pretože autori komentárov len "vyslovili svoj názor" a hoci reagovali "neeticky", ich správanie nie je dôvodom pre začatie trestného stíhania. Prokurátor ďalej zdôraznil, že jeho záver je v súlade s praxou najvyššieho súdu v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).