Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v januári 2020 - Breyer proti Nemecku

Breyer proti Nemecku
rozsudok z 30. januára 2020 k sťažnosti č. 50001/12 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte uchovávania údajov používateľov predplatených SIM kariet telekomunikačnými spoločnosťami
Sťažovatelia sú nemeckí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1977 a 1982. Žijú vo Wald-Michelbach v Nemecku.
V súlade s novelami telekomunikačného zákona z roku 2004 obchodné spoločnosti boli povinné zhromažďovať a uchovávať osobné údaje všetkých používateľov vrátane používateľov predplatených SIM kariet, ktoré predtým neboli potrebné. Sťažovatelia, aktivisti za občianske slobody a kritici štátnej kontroly, boli používateľmi takýchto kariet a museli u svojho poskytovateľa služieb zaregistrovať svoje osobné údaje ako telefónne číslo, dátum narodenia, meno a adresu.
V roku 2005 podali ústavnú sťažnosť týkajúcu sa rôznych častí zákona, vrátane § 111, § 112 a § 113. Tieto ustanovenia sa týkali povinnosti zhromažďovať údaje a pre štátne orgány aj prístup k nim, automaticky aj na požiadanie.
Dňa 24. januára 2012 Federálny ústavný súd zistil, že sporné ustanovenia sú v súlade so Základným zákonom, sú primerané a odôvodnené.
Sťažovatelia vo svojej sťažnosti namietali porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie v zmysle článku 8 Dohovoru a porušenie práva na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru z dôvodu uchovávania ich osobných údajov ako používateľov predplatených SIM kariet.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).