Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v januári 2020 - X a ostatní proti Rusku

X a ostatní proti Rusku
rozsudok zo 14. januára 2020 k sťažnostiam č. 78042/16 a 66158/14 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu), článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy)
Prípad sa týka dvoch sťažností pre porušenie riadneho výkonu súdnictva.
Sťažnosť č. 66158/14 podala M. B., ruská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1978 a žije v Rusku. V bližšie neurčený deň M. B. podala trestné oznámenie, že bola znásilnená, a požiadala súd, aby získal informácie o zdravotnom stave údajného páchateľa (T.) v rámci konania o náhradu škody.
Zákonný sudca zaslal listy zdravotnej poisťovni, hygienickému a epidemiologickému centru a polícii, v ktorých žiadal o poskytnutie informácií o T. V liste sudca uviedol, že jeho žiadosť sa týka údajného znásilnenia a nakazenia sťažovateľky špecifickými ochoreniami bez toho, aby zverejnil jej totožnosť.
V roku 2013 sťažovateľka podala žalobu o náhradu škody, v ktorej, okrem iného, žiadala odškodnenie aj za zverejnenie jej osobných údajov. Súd však odmietol právomoc konať vo veci s odôvodnením, že sudca nemôže byť žalovaný v spore o náhradu škody, a to ani v prípade, že by bol odvolaný z funkcie z dôvodu vyjadrenia svojho názoru spojeného s výkonom jeho funkcie alebo z dôvodu rozhodnutia vo veci, ak nebol uznaný vinným zo spáchania trestného činu. Všeobecný súd uviedol, že ústavný súd v rozsudku z roku 2001 uvádza, že sudcovia môžu byť zodpovední a je možné žiadať od nich odškodnenie, ak bol dotknutý sudca uznaný vinným nielen zo spáchania trestného činu, ale aj v prípade, že konal v rozpore s civilným právom. Napriek tomu všeobecný súd uviedol, že zákonodarca neprijal zákony, ktoré by upravovali náhradu škody za takúto zodpovednosť sudcov, ani právomoc sudcov o nej rozhodovať. Preto žalobu sťažovateľky odmietol ako neprípustnú. Rozsudok potvrdil aj odvolací súd.
Sťažnosť č. 78042/16 podali X. a Y., dvaja ruskí štátni príslušníci, ktorí si adoptovali dve deti. Ich mená boli zmenené s cieľom ochrániť ich anonymitu. Po zmene materskej školy riaditeľka druhej školy odhalila dôverný charakter adopcie detí personálu zariadenia. Následne X. a Y. žiadali o odškodnenie, ktoré im bolo priznané v novembri 2014. Krajský
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).