Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - Baldassi a ostatní proti Francúzsku

Baldassi a ostatní proti Francúzsku
rozhodnutie z 11. júna 2020 k sťažnosti č. 15271/16 a šiestim ďalším pre porušenie článku 7 Dohovoru (niet trestu bez zákona) a článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte odsúdenia palestínskych aktivistov za navádzanie a ekonomickú diskrimináciu z dôvodu ich účasti na aktivitách zameraných na bojkotovanie produktov dovezených z Izraela
Prípad sa týka 11 sťažovateľov. Sú to všetko francúzski štátni príslušníci, okrem jedného Afgánca a jedného Maročana.
Sťažovatelia sú členmi hnutia
"Kolektívna Palestína 68",
ktoré je miestnou skupinou pre medzinárodnú kampaň "Bojkot, vzdanie sa a sankcie" (BDS). Táto kampaň sa začala 9. júla 2005 výzvou od palestínskych nevládnych organizácií, jeden rok po rozhodnutí vydanom Medzinárodným súdnym dvorom, podľa ktorého "konštrukcia múru vybudovaného Izraelom, okupačnou mocnosťou, na okupovanom palestínskom území zahŕňajúceho a ohraničujúceho východný Jeruzalem, a s tým spojený režim, sú v rozpore s medzinárodným právom.".
Dňa 26. septembra 2009 sa piati sťažovatelia zúčastnili akcie v hypermarkete v meste Illzach, vyzývajúc na bojkot izraelských produktov. Udalosť zorganizovala skupina "Kolektívna Palestína 68". Jej členovia prezentovali tovar v nákupných vozíkoch, ktorý má izraelský pôvod, a spotrebiteľom rozdávali letáky.
Podobná udalosť sa odohrala aj 22. mája 2010 v rovnakom hypermarkete. Akcie sa zúčastnili ôsmi sťažovatelia. Dávali tiež podpisovať petíciu, v ktorej hypermarket vyzývali, aby prestal predávať produkty dovezené z Izraela.
Prokurátor v meste Colmar vzniesol proti sťažovateľom obžalobu na trestný súd v Mulhouse, okrem iného aj pre navádzanie na diskrimináciu. Takýto skutok je trestný podľa § 24 (8) zákona z 29. júla 1881.
Dvoma rozsudkami z 15. decembra 2011 trestný súd v Mulhouse oslobodil sťažovateľov. Odvolací súd Colmar však dvoma rozsudkami z 27. novembra 2013 zrušil prvostupňové rozhodnutia a uznal sťažovateľov za vinných z trestného činu navádzania na diskrimináciu.
V súvislosti s udalosťami z 26. septembra 2009, odvolací súd uložil každému z piatich obvinených pokutu 1 000 EUR a nariadil zaplatiť spoločne a nerozdielne každému zo štyroch poškodených 1 000 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy a 3 000 EUR trovy konania na základe článku 475-1 Trestného poriadku.
Pokiaľ ide o udalosti z 22. mája 2010, odvolací súd uložil každému z deviatich obvinených pokutu 1 000 EUR a nariadil zapl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).