Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - D. proti Francúzsku

D. proti Francúzsku
rozsudok zo 16. júla 2020 k sťažnosti č. 11288/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie rodinného života) v kontexte odmietnutia zapísať detaily o narodení dieťaťa náhradnej matke v zahraničí
Sťažovateľmi sú pán a pani D., ktorí sú rodičmi poslednej sťažovateľky, slečny D. Narodili sa v rokoch 1957, 1972 a 2012 a žijú v meste Canet en Roussillon vo Francúzsku.
Tretia sťažovateľka sa narodila na Ukrajine náhradnej matke. Podľa rodného listu vystaveného 3. októbra 2012 v Kyjeve sú rodičmi dieťaťa prví dvaja sťažovatelia. Rodný list neuvádza meno ženy, ktorá dieťa porodila.
Dňa 20. septembra 2014 sťažovatelia požiadali na francúzskom veľvyslanectve v Kyjeve o zápis údajov z rodného listu do francúzskej matriky narodení, sobášov a úmrtí. Zástupkyňa konzula zápis odložila z dôvodu osobitosti prípadu a odkázala sťažovateľov na prokuratúru v Nantes. Prokuratúra sťažovateľov informovala, že z dôvodu prípravy smerníc na ministerstve spravodlivosti v nadväznosti na prijatie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci
Mennesson proti Francúzsku
1)
a
Labassee proti Francúzsku,
2)
boli všetky konania vo veciach zápisu detí narodených náhradným matkám prerušené.
Dňa 27. januára 2016 sťažovatelia iniciovali konanie proti prokuratúre v Nantes na súde prvého stupňa (Tribunal de Grande Instance), v ktorom sa domáhali rozhodnutia o zápise údajov z rodného listu do francúzskej matriky.
Dňa 12. januára 2017 prvostupňový súd v Nantes žalobe vyhovel. Zdôraznil, že skutočnosť, že podľa rodného listu bola sťažovateľka pani D. matkou, hoci dieťa neporodila, nemôže, vzhľadom na najlepšie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).