Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - S. M. proti Chorvátsku

S. M. proti Chorvátsku
rozsudok Veľkej komory Súdu z 25. júna 2020 k sťažnosti č. 60561/14 pre porušenie článku 4 Dohovoru (zákaz otroctva a nútenej práce) v kontexte obchodovania s ľuďmi a nútenej prostitúcie
Sťažovateľka je chorvátska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1990 a žije v meste Z.
V septembri 2012 podala trestné oznámenie, v ktorom tvrdila, že istý T. M.ju nútil k prostitúcii niekoľko mesiacov v roku 2011. Takisto tvrdila, že T. M., bývalý policajt, ju pôvodne kontaktoval cez Facebook ako priateľ jej rodičov a sľuboval jej, že jej pomôže nájsť prácu.
Vo svojej sťažnosti namietala porušenie článku 4 Dohovoru z dôvodu neprimeranej oficiálnej reakcie štátnych orgánov na jej tvrdenia. Rozsudok Komory v merite veci z 19. júla 2018 bol publikovaný vo forme informácie v prílohe Justičnej revue č. 10/2018. V tomto rozsudku komora rozhodla, že došlo k porušeniu článku 4 Dohovoru.
Súd po prvýkrát využil príležitosť, aby prostredníctvom prípadu sťažovateľky objasnil judikatúru v oblasti obchodovania s ľuďmi na účely využívania na prostitúciu. Pripomenul, že zákaz obchodovania s ľuďmi patrí do rámca článku 4 Dohovoru. Uviedol však, že toto ustanovenie odkazuje na tri koncepcie - otroctvo, nevoľníctvo a nútená alebo povinná práca bez toho, aby definoval pojem obchodovanie s ľuďmi.
Pri rozhodovaní, či konanie alebo situáciu možno charakterizovať ako obchodovanie s ľuďmi podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).