Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

X. proti Slovenskej republike

rozsudok z 31. augusta 2023 k sťažnosti č. 57752/21 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rodinný život)
V prípade X. proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
Péter Paczolay,predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,
a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 57752/21) proti Slovenskej republike podanú na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 26. novembra 2021 slovenskou štátnou príslušníčkou X. ("sťažovateľka"), zastúpenou I. Zmekovou, advokátkou pôsobiacou v Bratislave;
rozhodnutie oznámiť sťažnosť vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), zastúpenej M. Bálintovou;
rozhodnutie anonymizovať meno sťažovateľky;
rozhodnutie o uprednostnení sťažnosti (článok 41 Rokovacieho poriadku Súdu);
stanoviská strán;
na neverejnom zasadnutí 27. júna 2023,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
SKUTKOVÝ STAV PRÍPADU
1. Prípad sa týka dĺžky a efektivity konania, ktoré iniciovala sťažovateľka na Okresnom súde Čadca 19. augusta 2019 s cieľom upraviť právo styku a výšku mesačného výživného zo strany jej bývalého manžela (A.) vo vzťahu k ich dieťaťu (B.).
 
2. Krátko po začatí konania sa sťažovateľka (X.), B. a nový manžel sťažovateľky (C.) presťahovali do Bratislavy. B. mala v tom čase jedenásť rokov.
 
3. Dňa 14. januára 2020 okresný súd na základe návrhu matky sťažovateľky (D.) z toho istého dňa vydal neodkladné opatrenie, ktorým zveril B. do starostlivosti D. a určil právo styku sťažovateľky s B. do skončenia konania vo veci samej.
 
4. Súd konštatoval, že D. vo svojom návrhu uviedla, že B. sa sťažovala na prísne výchovné pravidlá a rôzne obmedzenia v jej domácom prostredí, v dôsledku čoho sa B. cítila
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).