Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Thanza proti Albánsku

rozsudok zo 4. júla 2023 k sťažnosti č. 41047/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte zbavenia funkcie sudcu najvyššieho súdu na základe bezpečnostnej previerky

Sťažovateľ je štátny príslušník Albánska, ktorý sa narodil v roku 1969 a žije v Tirane. V čase udalostí bol sudcom Najvyššieho súdu Albánska.
V roku 2016 vláda Albánska iniciovala súdne reformy, vrátane opätovného posúdenia ("proces bezpečnostných previerok") všetkých aktívnych sudcov orgánmi na vykonávanie bezpečnostných previerok, Nezávislej kvalifikačnej komisie (IQC) a Osobitnej komory pre odvolania (SAC).
1)
V januári 2017 sťažovateľ vyplnil a predložil štandardné formuláre vo všetkých troch častiach bezpečnostnej previerky (majetkové posúdenie, posúdenie minulých príjmov a majetku a posúdenie odbornej spôsobilosti).
V júli 2018 IQC vydala rozhodnutie, ktoré následne potvrdila SAC, že sťažovateľ neprešiel previerkou posúdenia majetku. Toto stanovisko bolo dôvodom na zbavenie jeho sudcovskej funkcie.
Pokiaľ ide o druhú časť previerky (posúdenie minulých príjmov a majetku), podľa SAC sťažovateľ nedeklaroval krátke vyšetrovanie vo veci korupcie z roku 2016, ktoré sa viedlo proti nemu a proti ďalšej osobe, ďalej že mal neprimeraný kontakt s "osobami" napojenými na organizovaný zločin a že jeho "inklinovanie k trestnej činnosti" znamená, že by mohol byť "ľahko vystavený nátlaku kriminálnych štruktúr". Tieto závery v druhej časti bezpečnostnej previerky boli takisto dôvodom na jeho zbavenie funkcie sudcu.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).