Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. februára do 1. marca 2023 - C8 (Canal 8) proti Francúzsku

rozsudok z 9. februára 2023 k sťažnostiam č. 58951/18 a 1308/19 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte rozhodnutia orgánu pre vysielanie a retransmisiu o uložení sankcií televíznemu kanálu za obsah zábavného programu

Sťažovateľom je spoločnosť C8 (Canal 8), televízna vysielacia spoločnosť založená podľa francúzskeho práva so sídlom v Issy-les-Moulineaux.
Touche pas ä mon poste
("Nedotýkaj sa môjho TV setu") je zábavná televízna šou, zameraná na aktuálne udalosti vo svete televízie a médií. Relácia, ktorú moderuje C. H.so svojimi hosťami, pozostáva z diskusií o najnovších televíznych novinkách a je doplnená o hry a komediálne segmenty. Šou vyvolala viackrát kontroverziu a bola predmetom mnohých sťažností divákov adresovaných francúzskemu národnému orgánu pre vysielanie a retransmisiu (
Conseil supérieur de l'audiovisuel
- CSA).
Dňa 7. decembra 2016 o 20.45 hod. ako súčasť programu zameraného na to, aby ukázal divákom, čo sa deje "v éteri", spoločnosť sťažovateľa odvysielala klip, ktorý bol nahraný počas reklamnej prestávky, pri ktorej C. H., predstierajúc, že hrajú hru, dosiahol, že jedna z hostiek so zavretými očami položila svoju ruku na jeho nohavice v oblasti genitálií, zjavne bez toho, aby bola na to vopred upozornená alebo vyjadrila s týmto počínaním súhlas.
Klip mal za následok doručenie viac ako 1 350 sťažností CSA spolu so žiadosťou niekoľkých skupín obhajujúcich práva žien, aby zaslala spoločnosti sťažovateľa formálnu výstrahu (
mise en demeure
).
Rozhodnutím zo 7. júna 2017 CSA uložila sťažovateľovi sankciu, ktorá spočívala v pozastavení všetkých reklám počas vysielania programu a 15 minút pred začatím vysielania a po jeho skončení, či už v premiére alebo repríze, a to na obdobie dvoch týždňov.
Sťažovateľ vo svojom odvolaní na
Conseil d'État,
ako kasačnému súdu, poukázal na ustanovenie článku 10 Dohovoru a domáhal sa zrušenia tohto rozhodnutia. Dňa 18. júna 2018
Conseil d'État
žalobu zamietol. V epizóde zábavného programu z 18. mája 2017 so začiatkom o 23.25 hod. C. H. hovoril naživo a v siedmich telefonátoch odpovedal vola
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).