Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Soňa Košičiarová: Zákon o priestupkoch. Podrobný komentár s judikatúrou, Praha: Leges, 2020 strán 830.

Začiatkom roku 2021 sa na slovenskom a českom knižnom trhu objavila odborná recenzovaná publikácia z pera vysokoškolskej profesorky špecializovanej na odvetvie správneho práva, autorky odborných komentárov Správny poriadok (2004, 2013) a Zákon o obecnom zriadení (2015).
Nejde teda o neskúsenú autorku. Keďže so svojím najnovším dielom vstupovala do konkurenčného prostredia tvoreného obdobnými publikáciami (Srebalová, M. a kol., Potásch, P. a kol., Spišiaková, H.), bude vhodné vysvetliť čitateľovi, v čom tkvie odlišnosť vydaného textu a jeho prínos.
Hneď na úvod zaujme rozsah publikácie a tiež to, že zahŕňa aj analýzu poslednej novely zákona o priestupkoch (zákon č. 338/2020 Z.z.), ktorá sa dotkla úpravy skutkovej podstaty priestupkov extrémizmu, čo je problematika sama osebe nová a odborné skúsenosti s ňou sú minimálne.
Komentár k zákonu o priestupkoch do detailov vysvetľuje a analyzuje obsah ustanovení zákona SNR č. 372/1990 Zb. v ich vzájomných súvislostiach, a to v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov.
Osobitná pozor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).