Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vydaných v období od 1. apríla do 16. mája 2023 - Gashi a Gina proti Albánsku

rozsudok zo 4. apríla 2023 k sťažnosti č. 29943/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte predlžovania pozastavenia výkonu funkcie prokurátora

Sťažovatelia sú albánski štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1977 a 1976 a žijú v meste Tirana. V čase udalostí boli zosobášení a obaja pracovali ako prokurátori. Sťažovateľka Gashi bola povýšená na vedúcu Oddelenia dekriminalizácie, kde bola poverená prípadmi vysokopostavených osôb so záznamom v registri trestov, vrátane politikov.
Sťažovateľ Gina pracoval na prokuratúre pri Okresnom súde v Tirane. V roku 2016 Albánsko začalo sériu reforiem justičného systému, čo znamenalo opakované preverenie všetkých aktívnych prokurátorov vrátane sťažovateľov.
Sťažovateľka deklarovala majetok svoj aj svojej rodiny, avšak v roku 2018 bola zbavená funkcie z dôvodu, že neprešla previerkou integrity. Jej odvolanie bolo právoplatne zamietnuté v máji 2019. Medzičasom jej bol pozastavený výkon funkcie v súlade s právnou úpravou o previerkach.
Sťažovateľ Gina sa podrobil previerke v rokoch 2020 - 2021. V roku 2018 sa po článkoch v médiách začalo trestné vyšetrovanie vo veci tvrdení proti sťažovateľom týkajúcich sa nepriznania, zatajenia alebo nepravdivého deklarovania príjmov a majetku sťažovateľky Gashi.
Sťažovateľom bol pozastavený výkon ich funkcií v máji toho istého roku podľa zákona z roku 2016. Odvolanie proti rozhodnutiu preskúmal Odvolací správny súd, ktorý zrušil pozastaveni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).