Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jaroslav JUNAS proti Slovenskej republike (zneužitie práva podať sťažnosť)

rozhodnutie z 10. marca 2022 k sťažnosti č. 8790/19 v zmysle článku 35 ods. 3 a 4 Dohovoru (zneužitie práva podať sťažnosť)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 10. marca 2022 vo výbore v zložení:
Raffaele Sabato, predseda,
Alena Poláčková,
Davor Derenčinovic,sudcovia,
a Viktoriya Maradudina, úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy uvedenú sťažnosť podanú 6. februára 2019,
berúc do úvahy stanovisko predložené dotknutou vládou a následné stanovisko k nemu predložené sťažovateľom,
po prerokovaní, rozhoduje takto:
SKUTKOVÝ STAV A KONANIE
1. Údaje o sťažovateľovi, slovenskom štátnom občanovi, sú uvedené v priloženej tabuľke.
2. Sťažovateľova sťažnosť podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru týkajúca sa neprimeranej dĺžky reštitučného konania na pozemkovom úrade v Martine bola 17. decembra 2020 oznámená vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"). Námietky založené na tých istých skutočnostiach boli oznámené aj podľa ďalších ustanovení Dohovoru.
3. Dňa 29. decembra 2004 si právna predchodkyňa sťažovateľa uplatnila reštitučný nárok na pozemkovom úrade v Martine. Podľa vlády pozemkový úrad 21. marca 2005 prerušil konanie na 180 dní, očakávajúc doplnenie žiadosti.
4. V apríli 2013 právna predchodkyňa sťažovateľa zomrela. V polovici októbra 2013 notár informoval pozemkový úrad o úmrtí a o tom, že sťažovateľ a jeho sestra boli indikovaní ako dedičia. Pozemkový úrad rozhodol o prerušení reštitučného konania, počas ktorého čakal na právoplatné rozhodnutie v dedičskom konaní.
5. V rokoch 2014 až 2017 pozemkový úrad štyrikrát žiadal Okresný súd Martin, ako aj notára, aby mu zaslali d
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).