Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci november 2020 - Efstratiou a ostatní proti Grécku

Efstratiou a ostatní proti Grécku
Piati sťažovatelia sa narodili v rokoch 1944 - 1982 a žijú v Aténach. Prípad sa týka občianskeho súdneho konania, ktorého výsledkom bolo, že sťažovatelia boli zaviazaní zaplatiť protistrane celkovo 334 330,95 EUR. Odvolací súd rozhodol, že túto sumu získali protiprávne ako dar, na ujmu jedného z dedičov darcu.
Vnútroštátne konanie začalo v roku 2010 pred súdom prvej inštancie v Aténach, ktorý rozhodol v prospech sťažovateľov a zamietol nároky protistrany. Protistrana v roku 2012 úspešne podala odvolanie na Odvolací súd v Aténach.
Konanie bolo ukončené v roku 2014 rozsudkom Kasačného súdu, ktorý zamietol dovolanie sťažovateľov. Sťažovatelia namietali, že odvolací súd nevzal do úvahy ich posúdenie dôkazov, ktoré predložili v konaní pred súdom prvej inštancie, z dôvodu, že nebolo predložené v súlade s požiadavkami článku 240 gréckeho Občianskeho súdneho poriadku. Sťažovatelia považovali tento dôkaz za rozhodujúci pre výsledok konania.
Vo svojej sťažnosti namietajú porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, resp. práva na prístup k súdu v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru. Tvrdia, že odmietnutie odvolacieho súdu a kasačného súdu zohľadniť listinné dôkazy, ktoré predložili do konania, bolo príliš formalistické. Podľa sťažovateľov, civilné súdy obmedzili ich právo na spravodlivé súdne konanie spôsobom, ktorý je nejasný, neprístupný a nepredvídateľný, a toto obmedzenie nesledovalo legitímny cieľ ani nebolo primerané sledovanému cieľu.
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).