Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - Svirgunets proti Ukrajine

Svirgunets proti Ukrajine
rozsudok z 30. apríla 2020 k sťažnosti č. 38262/10 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku) v kontexte konfiškácie majetku v rámci trestného konania
Sťažovateľka sa narodila v roku 1968 a žije v meste Šepetivka na Ukrajine. V marci 2000 podpísala s pani S. kúpnu zmluvu, podľa ktorej od pani S. kúpila 28 % (približne 280 m2) obchodu v Šepetivke za cenu 14 146 ukrajinských hrivien (UAH), v tom čase cca 2 600 EUR.
Dňa 5. apríla 2020 prokurátor začal trestné konanie proti strýkovi sťažovateľky, pánovi V., ktorý bol v tom čase starostom Šepetivky, pre podozrenie z prijímania úplatku od pani S. Proti sťažovateľke sa v máji 2002 začalo trestné stíhanie pre podozrenie z napomáhania a účasti na prijímaní úplatku. Orgány činné v trestnom konaní mali podozrenie, že sťažovateľka nezaplatila predávajúcej kúpnu cenu za 28 % podiel na obchode, ale že tento predaj bol vo svojej podstate úplatkom pre starostu, pána V. Obe konania boli spojené a 17. júla 2003 boli sťažovateľka aj jej strýko odsúdení v zmysle obžaloby na tri roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na 2 roky. Zároveň súd uložil trest prepadnutia % majetku sťažovateľky. Súd rozhodol, že 28 % podiel v obchode treba považovať za príjem z trestnej činnosti a nariadil jeho prevod na štát. Dňa 23. septembra 2003 odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa.
V januári 2004 bol podiel
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).