Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Záhora, J. - Šimovček, I. - Polák, P. a kol.: Trestný poriadok. Komentár. Zväzok I. a Zväzok II.

1. vydanie, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2023, strán 948 a 1184
 

Vychádzajúc z posúdenia tejto významnej publikácie možno hneď v úvode konštatovať, že ide o Komentár Trestného poriadku významný nielen svojím rozsahom (v súhrne 2 132 strán), ale najmä jeho obsahom a aktuálnosťou, pretože vychádza z platného právneho stavu k 1. septembru 2023.Celý text Komentára je rozdelený do dvoch častí. Toto rozdelenie je logické a pragmatické.

I. časť obsahuje ustanovenia § 1 až § 195, teda akúsi všeobecnú časť trestného práva procesného. Podáva výklad všeobecných ustanovení Trestného poriadku, zásad trestného konania, subjektov trestného konania, procesných úkonov, inštitútov na zaistenie osôb, vecí a zabezpečenia informácií, dokazovania a rozhodnutí. Autorský kolektív - doc. Deset, prof. Jalč, prof. Polák, prof. Šimovček, prof. Záho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).