Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XCII/2019 (76/2017) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. marca 2017, sp. zn. 5 Ndt 5/2017)

Ak došlo k uznaniu cudzieho rozhodnutia v konaní podľa Trestného poriadku (prvý diel tretej hlavy piatej časti tohto zákona), pri nariadení výkonu uznaného cudzieho rozhodnutia a pri rozhodovaní o všetkých ďalších otázkach vykonávacieho konania sa kompetenčne postupuje podľa § 521 ods. 2 a 4 Trestného poriadku. Príslušný je teda okresný súd, v ktorého obvode odsúdený býva; ak odsúdený nemá bydlisko na území Slovenskej republiky, je príslušný Okresný súd Bratislava I (teda nerozhoduje krajský súd, príslušný na uznávacie konanie podľa § 518 ods. 2 Trestného poriadku). Ide o odlišný režim, než aký je ustanovený v § 18 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 344/2012 Z. z.**)

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. marca 2017, sp. zn. 5 Ndt 5/2017)


Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 23. marca 2017, sp. zn. 5 Ndt 5/2017, v spore o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Tr. por. medzi Krajským súdom v Bratislave a Okresným súdom Bratislava

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).