Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Barbora Kollárová

externá doktorandka Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave;vyššia súdna úradníčka Krajského súdu v Trnave

Počet článkov autora: 3


Európsky vyšetrovací príkaz a jeho nezákonné vydávanie vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ

V tomto príspevku sa budeme zaoberať európskym vyšetrovacím príkazom z pohľadu jeho právnej úpravy Európskou úniou a jej premietnutím do slovenského právneho poriadku s ohľadom na možnosť podania opravného prostriedku proti úkonu, ktorý je predmet...

Neprimeranosť obmedzení vo vzťahu k právam osôb vo výkone väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

V tomto príspevku sa zameriame na obmedzenia práv vyžiadaných osôb v predbežnej a vydávacej väzbe v konaní o európskomzatýkacomrozkaze.Porovnáme obmedzenia týchto práv s obmedzeniami práv obvinených osôb pri výkone kolúznej väzby. Preskúmame spolo...

Advokátsky koncipient v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

In this paper, we will focus on the rights of the defense in the European arrest warrant procedure, addressing the legal question of whether it is possible for a lawyer to be represented in this procedure by a trainee lawyer, without in any way ad...