Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neprimeranosť obmedzení vo vzťahu k právam osôb vo výkone väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

V tomto príspevku sa zameriame na obmedzenia práv vyžiadaných osôb v predbežnej a vydávacej väzbe v konaní o európskomzatýkacomrozkaze.Porovnáme obmedzenia týchto práv s obmedzeniami práv obvinených osôb pri výkone kolúznej väzby. Preskúmame spoločné a rozdielne črty uvedených väzieb, pričom sa sústredíme na to, či súčasná právna úprava týkajúca sa výkonu väzby zohľadňuje špecifický účel konania o európskom zatýkacom rozkaze z pohľadu odovzdávania osôb zo Slovenskej republiky do iného štátu vo vzťahu k tomu, či osobamá byť vydaná na trestné stíhanie, výkon trestu odňatia slobody alebo ochranné opatrenie.


In this paper, we will focus on the restrictions on the rights of requested persons in pre-trial and extradition detention proceedings in the European Arrest Warrant proceedings.We will compare the limitations of these rights with the limitations of the rights of accused persons in the exercise of collusive detention.We will examine the common and different features of these detentions, focusing on whether the current legislation on detention takes into account the specific purpose of the European ArrestWarrant procedure fromthe point of view of transferring persons from the Slovak Republic to another state in relation to extradition, to prosecute, serve a custodial sentence, or a protective measure.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.