Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Erik Tóth

externý doktorand Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave;advokátsky koncipient Advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

Počet článkov autora: 1


Zánik mandátu verejného funkcionára z dôvodu odsúdenia za trestný čin

Právoplatné odsúdenie za spáchanie trestného činu je spravidla jedným zo zákonom stanovených dôvodov, na základe ktorých zaniká verejnému funkcionárovi mandát, resp. končí vo funkcii. Na prvý pohľad jednoznačný dôvod však pri zohľadnení rôznych in...