Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Počet článkov autora: 6


Podstatné súvislosti odvolávania (nielen) členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Tento článok je reakciou na článok Tomáša Ľalíka Svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady: problémy a perspektívy riešenia. Plne uznávajúc dôležitosť otázky odvolávania členov Súdnej rady článok ponúka rozdielny uhol pohľadu na niektoré podstatné ...

Nové úlohy obcí a vyšších územných celkov v kontexte ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti

Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky je už takmer desať rokov ústavná norma, podľa ktorej má štát zabezpečiť obci alebo vyššiemu územnému celku zodpovedajúce finančné prostriedky na plnenie nových úloh ustanovených zákonom pri úprave ic...

Povinnosti a možnosti prezidenta Slovenskej republiky v procese zostavovania vlády

This paper is a reaction to the article of Jakub Neumann entitled Discretion limits of President of Slovak republic in granting the mandate for government formation. Fully accepting the legitimacy and importance of the unwritten constitutional law...

Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Súčasťou polylegálneho ústavného poriadku Slovenskej republiky je od roku 2011 aj ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný zákon upravuje, okrem iného, zriadenie a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá roz...