Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Bc. Michal Sásik

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 1


Výška náhrady nemajetkovej ujmy pozostalých osôb v kontexte recenznej rozhodovacej praxe súdov Slovenskej republiky

Na otázku výšky náhrady nemajetkovej ujmy pozostalých osôb autori nazerajú najmä prostredníctvom skúmania relevantnej judikatúry. Zároveň poukazujú na názory uznávaných doktrinálnych odborníkov, či na zahraničnú právnu úpravu, ktorá môže byt zdroj...