Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dokazovanie v konaní o európskom zatýkacom rozkaze a videokonferenčný výsluch osoby na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu

Príspevok sa zaoberá európskym zatýkacím rozkazom a európskym vyšetrovacím príkazom, najmä z hľadiska ich legislatívneho vymedzenia, zákonných podmienok ich aplikácie a ďalších teoreticko-praktických aspektov. Príspevok je zameraný predovšetkým na dokazovanie v rámci konania o európskom zatýkacom rozkaze a výsluch osoby slovenskými justičnými orgánmi prostredníctvom videokonferencie na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu.


The work deals with European ArrestWarrant and European Investigation Order, especially in terms of their legislative definition, the legal conditions for their application and other theoretical and practical aspects. The work is primarily focused on evidence within the European ArrestWarrant proceedings and hearing of person by the Slovak judicial authorities on the basis of European Investigation Order by videoconference.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.