Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

FÚROVÁ a NEVEDELOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok zo 14. decembra 2023 k sťažnosti č. 1780/22 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka občiansko-právneho súdneho konania)
V prípade Fúrová a Nevedelová proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
Krzysztof Wojtyczek, predseda,
Letif Hüseynov,
Ivana Jelić, sudcovia
a Viktoriya Maradudina,
úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 23. novembra 2023,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti proti Slovenskej republike predloženej Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 30. decembra 2021.
 
2. Sťažovateľky, slovenské občianky, boli zastúpené právnym zástupcom pôsobiacim v Bratislave, M. Bezákom.
 
3. Sťažnosť bola notifikovaná vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
SKUTKOVÝ STAV
4. Údaje o sťažovateľkách a informácie súvisiace so sťažnosťou sú uvedené v priloženej tabuľke.
 
5. Sťažovateľky sa sťažovali na neprimeranú dĺžku súdneho konania o zaplatení úrokov z omeškania, ktoré vychádzalo z úspešnej antidiskriminačnej žaloby sťažovateliek, ktorú podali proti štátu 29. januára 2014. Následne sa okresný súd Bratislava I. zaoberal viacerými procesnými otázkami, vrátane odvolania viacerých sudcov. Prvostupňový súd rozsudkom z 3. decem
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).