Online časopis

Hlasovanie sudcov ústavného súdu a význam odlišných stanovísk

Autorka sa vo svojom článku zaoberá transparentnosťou v hlasovaní sudcov ústavného súdu, ktorú predstavuje na jednej strane zverejňovanie hlasovania jednotlivých sudcov a tiež v určitej miere aj možnosť sudcov pripojiť k rozhodnutiu svoje odlišné stanovisko. V rámci analýzy sa autorka snaží priniesť aj kritický pohľad na problematiku odlišných stanovísk prostredníctvom priblíženia názorov v ich prospech, ako aj názorov, ktoré význam týchto menšinových stanovísk popierajú.

The author, in her article, deals with the transparency in voting of the judges of the constitutional court, represented by publishing of the vote of individual judges on one side and by possibility of the judges to attach their separate opinions to the decision on the other side. In the analysis, the author tries to introduce critical in sghtto the question of separate opinions through the voices in their favour as well as contradictory views denying their importance.
1)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.