Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vydaných v období od 1. apríla do 16. mája 2023 - A. H. a ostatní proti Nemecku

rozsudok zo 4. apríla 2023 k sťažnosti č. 7246/20 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte odmietnutia úradov uviesť transrodového rodiča v rodnom liste dieťaťa ako matku dieťaťa, ktoré neporodila

 

Sťažovatelia, A. H., G. H. a L. D. H. sú občania Nemecka, Izraela a Spojeného kráľovstva, ktorí sa narodili v rokoch 1979, 1976 a 2015 a žijú v meste Berlín. Prvá sťažovateľka, A. H., sa narodila ako muž. Dňa 19. júla 2012 Okresný súd v Schönebergu v Berlíne uznal, že v súčasnosti je ženou.
Dňa 23. marca 2015 A. H. uznala svoje materstvo k ešte nenarodenému dieťaťu (L. D. H., tretiemu sťažovateľovi) pred notárom, so súhlasom G. H., druhej sťažovateľky. Dňa 16. júna 2015 G. H. porodila dieťa, ktoré bolo počaté zo spermií A. H. Dňa 15. júla 2015 na matrike informovali sťažovateľov, že na matrike zapísali narodenie L. D. H. V tomto zápise figuruje G. H. ako matka dieťaťa a na matrike odmietli zapísať ako matku aj A. H. z dôvodu, že by to nemalo zákonné účinky.
Podľa článku 1591 Občianskeho zákonníka G. H., ako biologická matka dieťaťa, bola aj jeho zákonnou matkou. Dňa 28. júla 2015 obe sťažovateľky podali žalobu na Okresný súd v Schönebergu, ktorou sa domáhali zápisu A. H. v rodnom liste dieťaťa ako matky, a to v ženskej mutácii jej mena.
Dňa 11. januára 2016 okresný súd zamietol žalobu A. H. o jej uvedenie na matrike ako matky L. D. H. Odvolací súd v Berlíne aj Spolkový súdny dvor odvolanie zamietli. Spolkový súdny dvor vo svojom rozsudku z 29. novembra 2017 konštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že A. H. prispela k reprodukcii svojimi spermiami, jedinou možnosťou bolo zapísať ju ako otca dieťaťa. Podľa názoru Spolkového súdneho dvora, neexistovali žiadne vážne pochybnosti o súlade právnej úpravy s ústavou. S poukazom na svoj rozsudok zo 6. septembra 2017, ktorý sa týkal rodičovského vzťahu medzi transrodovým mužom a dieťaťom, ktoré splodil (pozri ďalej
O.H. a G.H. proti Nemecku
1)
), Spolkový súdny dvor zdôraznil, že skutočnosť, že zákon o rodičovstve priznáva transsexuálnemu rodičovi právne postavenie rodiča vyplývajúceho z jeho alebo jej pôvodného pohlavia a s tým spojenej reprodukčnej funkcie, neporušuje základné práva tohto rodiča.
Podľa Spolkového súdneho dvora Spolkový ústavný súd zistil, že zákon umožňuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).